شماره یازدهم نشریه ذکر جمعه (۱۸اسفند۱۳۹۶)

0

نشریه ذکرجمعه | خطبه های نماز جمعه قزوین

توسط  آیت الله عبدالکریم عابدینی

آن‌هایی که از دین رویگردان شده‌اند کم عقل هستند – موضع دفاع شهردار تهران به جای عذرخواهی – پرهیز از اجرای برنامه های آسیب زا به فرهنگ غنی مردم قزوین

شماره یازدهم | ۱۸اسفند۱۳۹۶

دانلوداین شماره

پاسخ دهید

*