شماره نهم نشریه ذکر جمعه (۴ اسفند ۱۳۹۶)

0

نشریه ذکرجمعه | خطبه های نماز جمعه قزوین

توسط  آیت الله عبدالکریم عابدینی

اهل تقوا در دنیا و آخرت موفق‌اند ـ  آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی –  نشانه‌های ارتجاع

 

شماره نهم | ۴ اسفند ۱۳۹۶

دانلوداین شماره

پاسخ دهید

*