شماره ششم نشریه ذکر جمعه (۲۲ دی ۱۳۹۶)

0

شماره ششم نشریه ذکر جمعه (۲۲ دی ۱۳۹۶)

توسط  آیت الله عبدالکریم عابدینی

با تقوا از فتنه‌ها عبور کنیم – شکست مفتضحانه مثلث شوم استکبار – مسئولان با استفاده از ظرفیتهای – استان مشکلات را تدبیر کنند

 

شماره ششم |۲۲ دی ۱۳۹۶

دانلوداین شماره

پاسخ دهید

*